קיץ תורני

הקמת אתר 'קיץ תורני' במסגרת מיזם שבוע לימוד תורני של איגוד ישיבות ההסדר בשיתוף עם החמ"ד. האתר מכיל מידע על שבועות הלימוד בישיבות השונות, פרטי יצירת קשר וכן טופס הנשלח ישירות לאיש הקשר בישיבה.